Kaikki palvelut turvalliseen leikkiin

Lainsäädäntö edellyttää, että leikkipaikan omistaja huolehtii leikkipaikasta ja leikkivälineiden rakenteellisesta turvallisuudesta sekä laitteiden riittävästä huollosta, kunnossapidosta ja säännöllisistä tarkastuksista.