Turvallisuusasiakirja

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7. §:n mukaan tiettyjä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja,
joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä
niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville.

Tällaisia kuluttajapalveluja ovat mm. perhepuisto, leikkikenttä
ja niihin rinnastettava sisäleikkipaikka.

Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista.
Lue lisää turvallisuusasiakirjasta.

Autamme turvallisuusasiakirjan laadinnassa tai olemassaolevan asiakirjan päivittämisessä.
Ota yhteyttä jo tänään!