Laki säätelee julkisia leikkipaikkoja

Tehdään yhdessä leikkipaikastasi turvallinen.

Leikkipaikat ja leikkipaikkavälineet ovat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia palveluita ja tavaroita. Lain mukaan leikkipaikkojen ja niiden välineiden on oltava turvallisia. 

Laki koskee sekä kunnallisia leikkipaikkoja että kaikkia julkisia leikkikenttiä mm. koulujen, sairaaloiden ja asunto-osakeyhtiöiden pihoilla olevia sekä leikkialueiden yksittäisiä leikkivälineitä. Myös sisäleikkipaikat, kuten ravintoloiden leikkinurkkaukset, tulee tarkastaa säännöllisesti. Välineturvallisuuden lisäksi on tärkeä tarkastaa leikkipaikkojen kokonaisturvallisuus, joka pitää sisällään muun muassa aidat, lukittavat portit ja turva-alueet. 

Kuntien kuluttajaturvallisuusviranomaiset valvovat lain noudattamista. 

Vastuu on leikkipaikan omistajalla

Palvelun tarjoaja eli leikkipaikan omistaja, kuten taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä, vastaa leikkipaikan turvallisuudesta ja siitä, että tarkastussuunnitelmaa noudatetaan ja että tarkastajan ammattitaito on riittävä. Vain sertifioitu tarkastaja takaa laadukkaan lopputuloksen. Jos saat leikkipaikan turvatarkastuksesta tarjouksen, varmista, että tarkastaja on pätevä. Listan pätevöitetyistä tarkastajista näet täältä.

Leikkipaikan omistajan tulee huolehtia leikkialueen kunnossapidosta ja huollosta. Suosituksen mukaan tarkastus tulee suorittaa pätevöidyn tarkastajan toimesta 1-6kk:n välein käyttöasteesta riippuen. 

Ota yhteyttä meihin. Tehdään yhdessä leikkipaikastasi turvallinen. 

Leikkipaikkojen turvallisuus ja leikkivälineiden vaatimukset 
Tukesin sivuilta 

Kuluttajaturvallisuuslaki
http://tem.fi/kuluttajaturvallisuuslaki

Turvallisuusasiakirja

Vuonna 2012 voimaan astunut kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää turvallisuusasiakirjan laatimista leikkikentästä ja siihen rinnastettavasta sisäleikkipaikasta. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7. §:n mukaan tiettyjä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. 

Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Lue lisää turvallisuusasiakirjasta.