LEIKKIPAIKAN TURVALLISUUSTARKASTUS

YLEISTÄ TIETOA TURVALLISUUSTARKASTUKSESTA:

 • Tarkastuksessa kiinnitämme huomiota mm. leikkivälineiden vakauteen ja turva-alueen riittävyyteen. Saat tarkastuksesta raportin, joka pitää sisällään leikkivälineet digikuvattuina. 
 • Lain mukaan leikkipaikan ja niiden välineiden on oltava turvallisia. 
  Leikkipaikan omistaja, kuten taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä, vastaa leikkipaikan turvallisuudesta. Leikkipaikalle pitää siis tehdä tasaisin väliajoin turvallisuustarkastus.
 • Me olemme valtakunnallinen, pätevöitynyt kumppani. 
  Sertifioituneet tarkastajamme suorittavat tarkastuksen kaikkialla Suomessa. Tarkastuksesta laaditaan turvallisuustarkastusraportti, johon on liitetty tarjous kunnostusta vaativista kohdista.
 • Vaivattominta on tehdä kanssamme palvelusopimus, niin voit jättää tarkastukset ja huollot meidän huoleksemme pidemmäksi aikaa. 

TURVALLISUUSTARKASTUKSEN SISÄLTÖ:

 • Leikkipaikan välineiden ja muiden oleellisten varusteiden tarkastus
 • Leikkivälineet ja muut oleelliset varusteet kuvattuina ja nimettynä
 • Akuutteihin turvallisuusriskeihin välitön reagointi
 • Välineiden ja varusteiden korjausehdotukset
 • Kustannusarviot varaosista ja tarvittavista korjaus- ja huoltotöistä
 • Kustannusarviot käyttökelvottomien leikkivälineiden korvaamisesta vastaavalla (sisältäen poiston ja kierrätyksen jätemaksuineen)
 • Leikkivälineiden ja varusteiden kuntoarviot kategorioittain
 • Turva- ja putoamisalueiden tarkastus
 • Turvallisuustarkastus dokumentoituna ja toimitettuna asiakkaalle pdf muodossa ja/tai tallennettuna kiinteistötietojärjestelmään
 • Haluttaessa raportin läpikäynti Teams kokouksessa

TURVALLISUUSTARKASTUKSET OVAT LAADUKKAITA

“Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Propertien turvallisuustarkastusten raportoinnin laatuun ja kunnostus- ja ylläpitopalveluun.”
Ari Myllymäki
Retta Group