LEIKKIPAIKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

MIKÄ IHMEEN TURVALLISUUSASIAKIRJA?

  • Vuonna 2012 voimaan astunut kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää turvallisuusasiakirjan laatimista leikkikentästä ja siihen rinnastettavasta sisäleikkipaikasta. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7. §:n mukaan tiettyjä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. 
  • Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Lue lisää turvallisuusasiakirjasta.
  • Mikäli leikkipuistossa tapahtuuu onnettomuus ja siitä tehdään ilmoitus Tukesiin, niin viranomaisen velvollisuus on tutkia asia ja tässä vaiheessa yksi ensimmäisistä pyydettävistä asioista on turvallisuusasiakirja.
  • Anonyymin tai omalla nimellä tehtävän ilmoituksen em. tilanteista, turvallisuuspuutteesta tai laiminlyönnistä tms. voi tehdä:
    https://marek.tukes.fi/ilmoitus.aspx

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Lähetä yhteydenottopyyntö
Ari Savolainen
040 535 0066
ari.savolainen@propertit.fi