ELINKAARIMALLI
  • Elinkaarimallin avulla luodaan kestävä pohja pitkäikäiselle leikki- ja piha-alueelle
  • Ennakkohuolto parantaa leikkivälineiden elinikää
  • Tarvittavista isommista korjauksista tai remonteista teemme tarjouksen tarkastusraportin liitteeksi
  • Tarjous on mahdollista liittää osaksi kunnossapitosuunnitelmaa sekä seuraavan vuoden budjetointia
  • Asukaskyselyllä varmistetaan piha- ja leikki-alueiden toiveet seuraaville vuosille